TNH2015 Staf Programma

Laatste dag van inschrijving: 25 juli 2015

Met veel plezier willen we jullie laten weten dat we in augustus 2015 weer de jaarlijkse Nederlands- en Duitstalige Retraites en een Dag van Aandacht aanbieden in het EIAB. Als Thich Nhat Hanh niet zelf het onderricht kan geven, zullen de senior dharmaleraren en de monniken en nonnen van het EIAB en Plum Village dit in zijn plaats doen. We nodigen je van harte uit om deel te nemen en zo een prachtige voortzetting van het leven en de beoefening van onze leraar mee vorm te geven.

Voor, tijdens en na deze activiteiten hebben we stafleden nodig die ons helpen. Daarom nodigen we beoefenaars die al eerder een retraite hebben bijgewoond in de Plum Village traditie, uit om zich aan te melden als staflid. Als staflid kan je ons op veel verschillende gebieden helpen. De meeste taken vergen lichamelijke inspanning. We vragen je om eerder te komen en later te vertrekken dan de andere deelnemers aan de retraite.

Meehelpen met het stafteam is vaak een dankbare taak die veel voldoening geeft als we met elkaar in vreugde en harmonie kunnen samenwerken.
We noemen hier een anatal kwaliteiten die we zoeken bij stafleden tijdens onze grote retraites met meer dan 700 deelnemers:

  • Nederlands en Engels (eenvoudig) spreken. Als je ook staflid bent bij de Duitse retraite liefst ook Duits
  • Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
  • In staat zijn goed te luisteren naar anderen en open te staan voor ideeën van anderen
  • Aandachtig zijn en zelfs in moeilijke situaties kalm blijven
  • Goed in een team kunnen werken
  • In staat zijn leiding te geven aan een groep bij zijn werkzaamheden
  • Verantwoordelijk, toegewijd en grondig te werk gaan
  • Creatief en energiek
  • Voor het EHBO-team zijn we ook op zoek naar mensen met een medische achtergrond of EHBO-ervaring

Van alle stafleden wordt verwacht dat zij het retraiteschema volgen. De dag begint meestal om 6 uur en eindigt om 22 uur. Afhankelijk van het werk dat je doet kan het zijn dat je in de morgen, middag of avond gedeeltes van de retraite mist, om het werk dat jou is opgedragen af te maken.

Het werk wordt gedaan in kleine groepen of ‘families’ die samengesteld zijn uit retraitedeelnemers, kloosterlingen en ervaren leken beoefenaars. Stafleden coördineren en leiden hun familiegroep in het toebedeelde werk. Er zijn regelmatig stafbijeenkomsten om van elkaar te leren en de harmonie in de gemeenschap op te bouwen.

Alle stafleden kamperen zodat ze kunnen meehelpen en deelnemen aan de retraite tegen het laagste tarief dat we kunnen bieden.

Alle stafleden zijn welkom op de Dag van Aandacht op 23 augustus. Deelname is gratis. Je kunt de dharmalezing volgen op een scherm direct naast de dharmahal.

We zijn dankbaar voor je intentie om aan veel mensen vreugde en vrede te brengen tijdens de retraite.

Een lotus voor jou, Boeddha in wording.

We verzoeken je om alle informatie te lezen in de rechter zijkolom voordat je je inschrijft.